Dolfijntherapie

Dolfijntherapie is een therapie voor kinderen met een (meervoudige) beperking, ondersteund door dolfijnen. Het is een maatwerk programma dat wordt samengesteld door een multidisciplinair team van gespecialiseerde therapeuten. Uitgangspunt is het (medisch) dossier van Morris, de therapie die hij in Nederland krijgt en thema’s die wij als ouders graag belicht zien worden.

Onderzoek heeft aangetoond dat dolfijnen kinderen stimuleren zich te ontwikkelen. Kinderen leren tot vier keer zo snel wanneer ze therapie volgen die gecombineerd wordt met dolfijnen. Bij de therapie staat de interactie tussen het kind en de therapeut centraal, samen met speciaal daarvoor getrainde dolfijnen.

Hoe werkt het?

Het programma duurt 2 weken: 2 x 5 werkdagen therapie (met een vrij weekend er tussen). Morris krijgt een vaste dolfijn waarmee gewerkt gaat worden. Tijdens de therapiesessies wordt Morris’ positieve gedrag en resultaat beloond met dolfijn-interactie.

Een voorbeeld is dat de therapeut Morris vraagt om een bepaalde handeling na te doen. Zodra Morris dit doet, reageert de dolfijn. Zo wordt Morris gemotiveerd om de oefening nogmaals uit te voeren. Zo krijgt Morris snel en makkelijk grip op een nieuwe situatie en groeit zijn zelfvertrouwen.

Elke dag bestaat uit een therapiesessie van 2 uur. Eerst wordt er zonder dolfijn gewerkt aan zijn vaardigheden. Dit gebeurt door een gespecialiseerde therapeut op het gebied van logopedie, fysiotherapie, ergotherapie of psychologie. Daarna gaat Morris met een dolfijnentrainer en een therapeut het dolfijnenbassin in.

Elke dag vindt er een uitgebreide evaluatie plaats met alle therapeuten en de ouders van Morris. De ouders van Morris worden stap voor stap meegenomen en begeleid in het proces. Een hele mooie en intense ervaring!